Lưu trữ thẻ: lục giác inox 316

ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG CỦA LỤC GIÁC INOX 316 TRONG CÔNG NGHIỆP

Lục giác inox 316 là loại Inox phổ biến thứ 2 trong các loại Inox. Loại Inox này chiếm đến 20% trong tổng sản lượng Inox được sản xuất. Thị trường hiện nay, chúng ta thường thấy 2 loại Inox này chiếm vị trí chủ đạo.  Lục giác inox 316 này có gì đặc biệt…